Все по-актуална става темата за видеонаблюдение в автобусите и градският транспорт. За всеки собственик на автобуси е от все по-голямо значение упражняването на контрол над случващото се в автобуса по време на пътуване.

Без значение дали нуждата да бъде проследен курса на автобуса е породена от необходимостта на по-сериозен контрол над водача, неговото поведение по време на пътува, следене на коректното таксуване на пътници, така и да се наблюдава поведението на самите пътници.

Всички сме били свидетели на шофьори, които говорят по телефона без хендс фрий, кондуктори, които „пропускат“ да таксуват качилите се пътници. И въпреки това не малък е броят на вандалските прояви в градския и междуградски транспорт.

Скоро, ние от ЕМ БИ ВИЖЪН, получихме запитване от клиент за съдействие при избор на техника за видеонаблюдение, както консултация за инсталацията и в няколко от неговите автобуса. Собственикът на компанията сподели, че основният проблем са зачестилите вандалски прояви на пътници, които на моменти дори застрашават безопасността на всички в автобуса. Друг проблем, с който се бе сблъскал клиента ни, както се оказа в последствие абсолютно неоснователни, оплаквания от пътници за грубо отношение от страна на служители на фирмата към тях.

Като изисквания към техниката бе поставено тя да е с добра резолюция и на второ място – широк ъгъл на снимане.

При инсталацията на видеонаблюдение в МПС, в случая автобус, основното притеснение винаги са вибрациите, които биха довели до проблеми с работата на рекордера и по-конкретно тази на хард диска в него. Безспорно това има решение от техническа гледна точка, тъй като има рекордери предвидени за монтаж в МПС, но цената от 900 до 1200лв без ДДС все още е висока за пазара в България.

В конкретният случай препоръчахме на клиента ни ползването на Turbo HD камери за видеонаблюдение Hikvision с резолюция 2MP и обектив 2.8мм. Така гарантирахме високо качество на картината и широк (около 103‘ ) ъгъл на снимане. За записа избрахме Turbo HD DVR Hikvision, който е съвместим с резолюцията на подбраните камери. За съхранение бе инсталиран SSD хард диск.

Няма съмнение, че ползването на SSD за подобни цели ще бъде прието от някой за нелогично, тъй като продължителните презаписи на файлове ще доведат до погиване на самият SSD диск. От друга страна стойността на 2 камери, рекордер, хард диск и всички консумативи бе около 400-450лв без ДДС, което няма как да се съпостави дори с цената само на двр за МПС. Така въпреки риска от бърза амортизация на SSD хард диска икономически по-изгодно в перспектива е подмяната при нужда, а не инсталацията на двр за автомобили.

За да е пълен контролът в автобуса бе добавен и микрофон, който да следи разговорите с пътниците. Както по-горе споменахме – оказа се, че оплакванията на пътници от грубо отношение от страна на служители на фирмата са крайно неоснователни, което лесно се доказваше със записи на разговорите и видео от автобуса.

Разположението на самите камери бе така избрано, че да обхваща изцяло пасажерската част, а втората камера на следи мястото на шофьора.

По-долу ви предлагаме да видите и кратко видео демо, разбира се с премахнато аудио, за да добиете представа от възможностите на една такава система.